โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้เดือนละเท่าไร สนใจสมัครเบี้ยผู้สูงอายุ

เรื่องสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีตารางการจ่ายอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำคัญอะไร เงินเดือนผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการที่คนไทยควรได้รับ ดังนั้น มาดูรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้กันเลย เตรียมตัวให้ทันเพื่อยืนลงทะเบียนในปีนี้ได้เลยทันที มาดูรายละเอียดสำคัญกันเลยดีกว่า 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เรื่องสำคัญที่ควรรู้

 • ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะมีการเช็คใหม่ทุกปี โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะยังคงเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา
 • เงินเดือนผู้สูงอายุสำหรับคนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยปีนี้จะนับคนที่มีวันเกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2507 
 • โดยจะสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดในช่วงของเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565 หรืออีกช่วงคือ เดือนมกราคม 2567 ถึง กันยายน 2567 สามารถยื่นเรื่องได้ในช่วงเวลาที่สะดวก
 • สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในที่คุมขังหรือเรือนจำ สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยกาสรหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายยื่นเรื่องต่อองค์กรปกท้องส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาเพื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับเงินตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำหนด
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรณีที่มีการเสียชีวิตลง จะมีการดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่มีสิทธิรับเงินได้ โดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีการรับเงินแทน ทั้งแบบมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น พยานรับรองอย่างน้อย 2 คนในการลงนามรับเงินแทน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสามารถใช้บัตรอื่นที่เคยออกโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ายอยู่หน้าบัตร
 • ใช้เอกสารทะเบียนบ้านเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับตัวจริง
 • ใช้สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากพร้อมกับเตรียมสำเนา สามารถยื่นได้กรณีที่ต้องการรับเงินเดือนผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – จ่ายเงินอย่างไร ตารางการจ่าย 

การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐจะมีรูปแบบการจ่ายตามขั้นอายุแบบขั้นบันได โดยจะมีการจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนเป็นประจำ โดยจะมีเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการจ่ายว่าวันที่ 10 จำเป็นจะต้องตรงกับวันหยุดราชการ โดยกำหนดอายุเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไป ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด 600 บาท 
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท 
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับอยู่ที่เดือนละ 800 บาท 
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท
Scroll to Top