ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice คืออะไร ช้อปดีมีคืน 2567, คืออะไร

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เอามาขอลดหย่อนภาษี 2567 ช้อปดีมีคืนได้อีก 1 หมื่น

ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากรวงเงินให้อีก 10,000 บาทรวมกับใบกำกับแบบธรรมดาหรือใบกำกับแบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีก 30,000 บาทจะรวมเป็นทั้งหมด 40,000 บาทเลยทีเดียว 

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ – ซื้ออะไรได้บ้างช้อปดีมีคืน 2567

ในปี 2567 นี้เราสามารถที่จะเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับการอนุญาตให้สามารถใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทั้งรูปแบบของใบกำกับภาษีธรรมดาและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจำนวนวงเงินที่ได้รับใบกำกับภาษีสรรพากรลดหย่อนภาษีคือ 30000 บาทแต่กรณีที่ออกเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะเพิ่มวงเงินให้อีก 10,000 บาทรวมใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice เป็นทั้งหมด 40,000 บาท 

ลดหย่อนภาษี 2567 ช้อปดีมีคืน สามารถนำมาซื้อได้ก็เป็นกลุ่มสินค้าและบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม ปีนี้มีความพิเศษคือสามารถนำรายการที่เบิกจากค่าเติมน้ำมันมาลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2567ได้  ยกเว้นกลุ่มสินค้าที่เป็นเหล้าเบียร์บุหรี่

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ปกติเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของ การออกใบกำกับภาษีซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจว่ารูปแบบของใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice คืออะไร เราจะสามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือรูปแบบของใบกำกับภาษีที่เปลี่ยนมาเป็นการออกเอกสารซึ่งจะส่งรายละเอียดไปยังกรมสรรพากรโดยตรงและจะเป็นการส่งเอกสารแบบผ่านทางอีเมลหรือเอกสารที่ไม่ได้มีการเขียนออกมาเป็นกระดาษ Paper ซึ่งผู้ที่ได้รับ Dtac ก็สามารถปริ้นเอกสารมาเก็บไว้ดูรายละเอียดได้ด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นการใช้งานแบบที่กรมสรรพากรได้รับลดหย่อนภาษี ลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าไปร่วมกับ ช้อปดีมีคืน 2567

การใช้งานผู้ที่ทำการซื้อสินค้าและบริการจะต้องขอการออกใบกำกับภาษีกับร้านที่จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะขอออกได้ทั้งใบกำกับภาษีธรรมดาและ e-tax invoice

ความสำคัญรายละเอียดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องระบุ

รูปแบบเอกสารสำคัญอย่างการออกใบกำกับภาษี ว่าจะเป็นการเลือกใบกำกับภาษีสรรพากรแบบธรรมดาหรือใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice แต่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องให้กับ กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีความสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดไปก็อาจจะทำให้ใบเสร็จดังกล่าวหรือใบกำกับไม่สามารถใช้งานได้ รายละเอียดสำคัญที่จะต้องระบุเลยก็คือกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการขอมาลดหย่อนภาษี 2567 ช้อปดีมีคืนส่วนตัว จะต้องมีระบุคำว่าใบกำกับภาษีโดยไม่เกี่ยวว่าจะระบุว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างเดียวหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร ต้องระบุชื่อที่อยู่และเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการออกกับใบกำกับภาษีคือเลขประชาชน 13 หลัก นอกจากนี้ยังจะต้องมีการแยกมูลค่าสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat ออกมา แต่ต้องระบุวันที่ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆโดยเอกสารจะต้องมีรายละเอียดของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน 

Scroll to Top